top of page

ליווי קבוצתי

עונה רצופה בעליות וירידות, ניצחונות והפסדים, שינויים פרסונליים, פציעות ואתגרים נוספים.

ליווי מנטלי לקבוצת ספורט עוזר לקבוצה לצלוח משברים, לשפר ביצועים ולהגיע להישגים גבוהים ברמה האישית והקבוצתית.

הליווי המנטלי מתייחס, בין השאר, לנושאים הקשורים להתנהלות הקבוצה:

V  הצבת מטרות מאתגרות אך ריאליות, שינחו את הקבוצה ויקדמו אותה להשגת מטרותיה

V  היכרות מעמיקה של חברי הקבוצה

V  גיבוש הקבוצה

V  שיפור התקשורת ושיתוף הפעולה בקבוצה

V  לימוד ותרגול של מיומנויות מנטליות המותאמות לאתגרי הקבוצה

ליווי קבוצתי
bottom of page